සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Sadaham-Sakachchaa-01-02
ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, දුක් දොම්නස් දැකීම දුක්ඛාර්ය සත්‍යය දැකීමද?
ස්වාමීන් වහන්ස, දැන් ඇස අනිච්චයි, දුක්ඛයි, අනත්ථයි කියලා බලද්දී, මොනවද ඇත්තටම බලන්නේ? කොහොමද?
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[03:30] අනිච්චං ඛයට්ඨේන, දුක්ඛං භයට්ඨේන, අනත්ථං අසාරකට්ඨේනාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව