සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/PragnaVimukthi3-16
සංජාතිකයා සහ දශක (කාය, වස්තු, භව)
32:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව