සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/PragnaVimukthi3-03
ආර්ය ධර්මය නිතර සිහිකිරීමේ වැදගත්කම
1:25:24
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (68 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව