සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/PragnaVimukthi2-22
පෙර පින් නැති අයෙකුට මේ භවයේදී සෝතාපන්න විය හැකිද?
1:27:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (70 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව