සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/PragnaVimukthi2-12
කාම රාග, රූප රාග, අරූප රාග සහ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා
11:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව