සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/Karmasthana-Thulin-Niwana-Karaa-29
පෙරදිග වසන සත්වයෝද... – ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පෙර දිග වසන සත්වයෝද...
පෙර අනු දිග වසන සත්වයෝද...
දකුණු දිග වසන සත්වයෝද...
දකුණු අනු දිග වසන සත්වයෝද...
පසු දිග වසන සත්වයෝද...
පසු අනු දිග වසන සත්වයෝද...
උතුරු දිග වසන සත්වයෝද...
උතුරු අනු දිග වසන සත්වයෝද...
යට දිග වසන සත්වයෝද...
උඩ දිග වසන සත්වයෝද...
මේ මමද සියලු සත්වයෝ...

සංසාර දුකෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර රෝගයෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර භයෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර ගින්නෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර දාහයෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර ශෝකයෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර රාගයෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර බැම්මෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර සයුරෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර කතරෙන් මිදෙත්වා...!
සංසාර අඳුරෙන් මිදෙත්වා...!

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා...! ///
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව