සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD106-02
දිට්ඨි උපාදානය
ලෝකෝත්තර ආර්ය සම්මා දෘෂ්ටියට පත්වූ අයෙකුට වුවද දිට්ඨි උපාදානය තිබිය හැකිද? අසේනම් එය සිදුවියහැකි ආකාරය උදාහරණ සහිතව පහදා දෙන්න.
22:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව