සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD106-01
සම්මා දිට්ටියට පත්වීම
57:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව