සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD104-06
සෝවාන් මාර්ගඵලය ඇතිවන්නේ කෙසේද හා සොවාන් මාර්ග චිත්ත වීථිය පිළිබඳව
කල්‍යාණ මිත්‍රයෙකුගේන් සද්ධර්මය අසා ත්‍රිලක්ෂණය මනා ලෙස වටහා ගත් අයෙකු තනියම ධර්මය මෙනෙහි කරන අවස්ථාවේදී සෝවාන් වීථිය ඇතිවිය හැකිද? නැතහොත් සෝවාන් මාර්ග චිත්ත වීථිය ඇති වන්නේ කල්‍යාණ මිත්‍රයෙකුගෙන් ධර්මය අසන අවස්ථාවේ පමණක්ද?
40:05
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව