සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD101-27
භාවනා කිරීමෙදී සිත වෙනතක යාම
භාවනා කරගෙන යන විටදී සිත වෙනත් අරමුණු කරා යෑම වලක්වා ගැනීමට කුමක් කල යුතුද? සමහර දින වලදී සාර්ථකව භාවනා කරගෙන යා හැකි වූවත් සමහර විටදී දින ගණනක්ම සාර්ථකව භාවනා කිරීමට නොහැකි වීමේ හේතුව කුමක්ද?
11:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව