සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD099-21
නිරුක්ති අර්ථයන් හා බුද්ධ දේශනාවන් ධර්මානුකූලව වෙන් කර ගැනීම
58:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
තිස්සෝ දුක්ඛා
උප්පාදෝ සංඛත ලක්ඛණං
සංඛාර දුක්ඛතාය දුක්ඛතා
වයෝ සංඛත ලක්ඛණං
විපරිනාම දුක්ඛතාය දුක්ඛතා
අංඤත්තං සංඛත ලක්ඛණං
දුක්ඛ දුක්ඛතාය දුක්ඛතා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (40 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව