සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-23
ආර්ය කර්මස්ථානයේ උතුරු දිශාවට අයත් වන පිරිස
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, ආර්ය කර්මස්ථාන වැඩීමේදී ආර්යයන් විසින් උතුරු දිසාවට මෙත් වඩන විට (උතුරු දිසාව නියෝජනය කරන පිංවතුන්) සෑම ආර්යයෙක් ම සුදුසුකම් ලබා තිබේ දැයි මට ප්‍රශ්නයක් තිබේ. මෙහිදී අවැඩ - අසාධාරණයක් සිදු වේද ? පහදා දෙන්න...
05:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව