සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-18
අතීතයේ කරන ලද අකුසල කර්මයන් චිත්ත සන්තානයේ තැන්පත් වේද?
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, අතීතයේ කරනලද ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ යන අකුසල කර්මයන් චිත්ත සන්තානයේ තැන්පත් වී තිබේද ? ඒවා ක්ෂය කිරීම කරන්නේ කෙසේදැයි දුන මැනවි.

මතකය මිනිස් මනසේ තැන්පත් වී තිබේද? නැතිනම් විශ්වයේ යම් තැනක තැන්පත් වී තිබේද? කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න...
13:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අත්ථි කම්ම භවෝ - අත්ථි උප්පත්ති භවෝ;

තත්ථ කථමෝ කම්මභවෝ - විභංගප්‍රකරණය;
වේදනාක්ඛන්දෝ, සඥ්ඥාක්ඛන්දෝ, සංඛාරක්ඛන්දෝ, විඥ්ඥාණක්ඛන්දෝ අයං වුච්චති කම්මභවෝ;

නාම ගොත්තං නජීරති;

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව