සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-16
ඩෙංගු රෝගය පිළිබඳව
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, මේ දින වල ඩෙංගු රෝගයෙන් විශාල පිරිසක් දුකට පත්වී ඇත. ඔබවහන්සේ දේශනා කර ඇති "උණ ගොබ" ප්‍රතිකාරය මීට සුදුසු ද?

මදුරුවන් පලවාහැරීමට ක්‍රමයක් සහ ඉහත ප්‍රතිකාරය පිළිබඳව පිළිතුරක් ධර්මය ඇසුරින් බලාපොරොත්තු වෙමි.
07:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
වෛරස්
ඩෙංගු
උණ
ක්ෂුද්‍ර
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අනන්තර - සමනන්තර ප්‍රත්‍යය ඇසුරින් එක් එක් කාල වල රෝග, වසංගත, වෛරස පෑතිරීම.

ද්‍රව්‍ය-පදාර්ථ ඥාණය ට ගෝචර වන උණ ගොබ ප්‍රතිකාරය - ඩෙංගු, මැලේරියා ආදී සියළු උණ රෝග වලට.

සබ්බ පාපස්ස ගාථාවෙන් 108 වරක් ජීවම් කරන ලද සුවඳ දුම් නිවස වටා ඇල්ලීමෙන් ලෙඩ රෝග, කෘමි උවදුරු දුරු කර ගැනීම

ඛන්ධ පිරිත අවසාන ගථා රත්නය:
"අප්පමාණෝ බුද්ධෝ - අප්පමාණෝ ධම්මෝ - අප්පමාණෝ සංඝෝ
පමාණ මන්තානි සිරිං සපානි, අහි විච්ඡිකා සතපදි
උණ්ණානාභි - සරභු මූසිකා, කතාමේ රක්ඛා, කතාමේ පරිත්තා
පටික්කමන්තු භූතානිසෝහං නමෝ භගවතෝ
නමෝ සත්තාන්නං සම්මා සම්බුද්ධානන්ති"
- මෙම ගාථාව 108 වරක් ද, සබ්බ පාපස්ස ගාථාව 108 වරක් ද ජීවම් කර සුවඳ දුම් සාදා ගත යුතුයි.

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව