සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-14
සුරතල් සතුන් ඇතිකිරීම පවුද?
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, මුවන්, මාළුන්, අලින් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම පාපයක් ද?
09:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
මුහුද
සාගරය
මිරිදිය
මාලු
සාලයා
හුරුල්ලා
තල්මහ
මෝරා
තෝරා
බලයා
මුවා
කරදිය
තොණ්ඩයා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව