සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-12
සිතට එන කාමුක හැඟුම් පාලනය, ඉන්ද්‍රිය භාවනාව
ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස, මාගේ සිත කාමුඛ හැඟීම් වලට බර ය. භාවනා කිරීමට යාමේදී මාගේ සිත විවිධ කාමුඛ අරමුණු කරා දිව යයි. සිත එකඟ කර ගත නොහැක. ඒ සඳහා ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කළ යුතු බව ඔබවහන්සේ ගේ දේශනා වල සඳහන් ව ඇත. එම ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කෙටියෙන් පහදා දෙන්න.
44:46
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කායේ කායානුපස්සී විහරති - ආතාපි, සම්පජානෝ, සතිමා විනෙය්‍ය ලෝකේ අභීජ්ජා දෝමනස්සං... ~ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය

කාමරාගය - අභිජ්ජා - දැඩි ලෝභය,
පටිඝය - දෝමනස්ස - දොම්නස

එකක් වඩන්නේ තුනක් වැඩේ, තුනක් වඩන්නේ හතරක් වැඩේ, හතරක් වඩන්නේ හතක් වැඩේ. හතක් වැඩෙන්නේ දෙකක් වැඩේ. - දම් ගැටයක්...

එක - ඉන්ද්‍රිය භාවනාව; තුන - කාය,වාග්,මනෝ සුචරිතය; හතර - සතර සතිපට්ඨානය; හත - සප්ත බොජ්ජංග; දෙක - විජ්ජා, විමුක්ති ඵල;

පරාසරිය බ්‍රාහ්මණයාගේ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ට තථාගතයන් වහන්සේ ගේ පිළිතුර

නුනුවණින් මෙනෙහි කළ විඤ්ඤාණය සංඛතයි, පටිච්ච සමුප්පනයි, ඛය ධර්මයි, වය ධර්මයි ලෙස බැලීම.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව