සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-10
ගන්න දානයට ණය නොවීම
ගරු ස්වාමීන්වහන්ස, බුදුරජාණන් වහන්සේ අවික්ඛන්දෝපම සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා එක අසුරු සැණක් ගසනකල් අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ථ මෙනෙහි කරනවා නම්, ගන්න දානයට ණය නොවන බව.

නමුත්, එක් අරිහතුන්වහන්සේ නමක් කියා තිබෙනවා "මම දවස් හතයි ණය වුණේ, හත් වෙනි දවසේ අරිහත් වුණා" කියලා. ඒ දවස් හත තුළ එතුමන් වහන්සේ ගේ විහරණයේ ගැටළු සහිතයි.

කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න...
11:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඉණ පරිභෝග - ණයට කෑම, සය්‍ය පරිභෝග - හොරට කෑම (නැති ගුණ පෙන්වා දෙවල් ලබා ගැනීම), දායාද පරිභෝග - මාර්ග ඵල ලාභී උතුමන් ට බුදුන්වහන්සේ ගේ දරුවන් ලෙස දායාද වශයෙන් පරිභෝගයට ලැබෙන දේ, ස්වාමි පරිභෝග - සියළු ආකාරයෙන් පූර්ණ පරිභෝගය, අරහත් වූ පසු හිමි පරිභෝගය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව