සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-06
ජාත සොතාපන්නයෙක් අඳ ගොලු බිහිරි විය හැකිද?
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ජාත සෝතාපන්නයෙකු නැවත ඉපදීමේදී, උපතින් අන්ධයෙකු, ගොලුවෙකු, බිහිරකු ආදීන් විය හැකි ද?
06:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ප්‍රවෘත්ති විපාක, ත්‍රිහේතුක ප්‍රතිසන්ධිය, ජාත්‍යාන්ධ, ජාති භදිර
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව