සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD097-02
ජය ශ්‍රී මහා බොධීන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට නම්
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ආර්ය මඟ වඩන කෙනෙකුට, ජය ශ්‍රී මහා බෝ පියාණන් වහන්සේ ගේ ආශීර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා, එම බෝ පියාණන් වහන්සේ ගෙන් විහිදෙන කිරණ ශක්තිය ලබා ගැනීමව විශේෂ ක්‍රමයක් තිබේදැයි පැහැදිලි කර දෙන්න.
03:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු සබ්බ ධම්මේ ගාථාව, තුන් තරා බෝධිය, මධ්‍ය දේශය, ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ ගාථාව, කර්මස්ථාන, ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ, කිරණ ශක්තිය සකස්විම
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව