සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD095-19
අවිද්‍යාවෙන් හටගත් සසර
මෙකල ආර්යන්වහන්සේ නමකට දෙන දානයෙන් මතු ත්‍රිහේතුක උත්පතියක් ලැබිය හැකිද? ඒ කොපමණ කලකින්ද?
09:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:


"අනමතග්ගෝයං භික්ඛවේ, සංසාරො. පුබ්බාකොටි න පඤ්ඤායති."

- ධීතු සුත්‍රය, අනමතග්ග සංයුක්ත, සංයුක්ත නිකාය - 2.

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව