සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD095-14
ත්‍රිහේතුක උපත් සහ මහත් ඵල
01. ලෞකික සමාපත්ති වලට සමවැදීමට ත්‍රිහේතුක උපතක් අවශ්‍යද?
02. ත්‍රිහේතුක උපත ලබපු සියල්ලටම දහම ඇසෙද්දී තේරුම් ගැනීමට හැකියාව තිබේද?
03:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව