සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD095-13
ආර්යයාගෙ අෂ්ට සමාපත්ති වැඩීම
01. අනාර්‍ය ක්‍රම මගින් අශ්ඨ සමාපත්ති සමවැදීමට පුහුණු වූ කෙනෙක්, ආර්ය මාර්ගය අනුගමන්යෙදීත් පෙර ගතිය ඉස්මතු වේද?
02:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව