සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD095-01
බුදු ගුණ කර්මස්ථාන වැඩීම
15:52
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සෝ භගවා ඉතිපි අරහං, අරහං වත සෝ භගවා....
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව