සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD094-03
බාහිර ලෝකය සහ අභ්‍යන්තර ලෝකය මනස මූලිකව හටගන්නා ආකාරය
බාහිර ලෝකය සහ අභ්‍යන්තර ලෝකය මනස මූලිකව පටිච්ච සමුප්පන්නව හටගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න
34:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව