සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-18
චුතියට මානසිකත්වය බලපාන අයුරු.
මනුක්ෂ ආත්ම භවයක් ලබපු අයකු මිය පරලොව යන අවස්ථාවේදී චුති චිත්තය අනුව පටිසංදියක් ලැබීමට හේතුවන බව ධර්මානුකූලව විග්‍රහවී ඇත. එසේ නම් මෙලොවදී ගව ගාතකයකු........
12:57
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව