සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-17
නිවනට මග සලසන භාවනාවේ කොටස් දෙක.
ත්‍රිලක්ෂනය අවබෝධකරගත් පසු නිර්වානය අවයබා්ධ කර ගැනීමේ මාර්ගය මේ තුලින් වැඩිය යුත්තේ කෙසේද? භාවනාව තුලින් මේ සදහා ආධාර වන්නේ කෙසේද?
13:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව