සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-12
අනන්ත බුද්ධ ශාන්තිය සත් බුද්ධ නමස්කාරය.
අනන්ත බුද්ධ ශාන්තිය සත් බුද්ධ නමස්කාරය.
06:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව