සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-11
විපාක විඤ්ඤානය සහ කෙලෙස් ක්‍රියාකාරීත්වය.
විපාක විඤ්ඤානය සහ කෙලෙස් ක්‍රියාකාරීත්වය.
07:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව