සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-10
විපාක විඤ්ඤානය සහ කෙලෙස් ක්‍රියාකාරීත්වය.
රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාන යන පස අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤානං යන රටාවට යන ආකාරය පහදා දෙන්න.
45:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (42 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව