සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD093-07
පච්චිම භවික සෝවාන් පුද්ගලයා ගැන.
පච්චිම අත්බැව් සෝවාන් පුද්ගලයා යනු කවුද?
17:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව