සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-33
සමන්චරෙයිය සන්තෝ දන්තෝ ආදී වචන වල තේරුම්.
අලංකතෝ චේපි සමන්චරෙයිය යන ගාථාවේ
11:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අලංකතෝ චේපි සමං චරෙය්‍ය
සන්තෝ දන්තෝ නියතෝ බ්‍රහමචාරී
සබ්බේසු භූතේසු නිධාය දණ්ඩං
සො බ්‍රහමණෝ, සෝ සමනෝ, සභිකඛු
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව