සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-31
පරමානුව ක්ෂනය දැකිය හැකිද?
ලෝකය ක්ෂනයක් තුල නිරෝධවීමක් සිදුවි සමුදය වීමක් සිදුවේද? යමෙක් එවැනි දෙයක් දැකීම නිවන්දැකීම ලෙස හැදින් විය හැකිද?
06:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව