සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-30
අටමහ නිරය සහ ලෝකාන්තර නිරය.
නරකය තුල මහා නරක අටකි.......
01:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (697 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව