සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-29
රහතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින යුගයක් ඉදිරියට ඇතිවේද?
එදා බුදු පියානන් වැඩසිටි කාලයේ දී මෙන් යලිත් මහ රහතන් වහන්සේලා පහලවී ලෝක සත්වයා දුකින් මුදවා ගැනීම පිනිස දහම් දේශනා කරන අසිරිමත් සමය මෙම බුද්ධ සාසනය තුලම යලිත් ලංකාදීපය තුලම සිදුවේද?
05:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව