සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-27
භාවනාවෙන් සිත දියුනු කර ගනනට යෑම
භාවනාවෙන් සිත දියුනු කර ගැනීමේ දැඩි අවශයතාවක් මා තුල පවතින අතර මට සුදුසු භාවනාවක් දේශනා කරන්න.
18:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව