සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-23
සංඛාර විග්‍රහය.
සිතිවිලි ක්‍රියා වදන් සංඛාර ලෙස දැක්වෙන අතර සංචේතනා සංඛාර ලෙසත් පෙන්වා දෙනවා. එමෙන්ම සියලු සංඛාර අනිච්ච ලෙසත් දැක්වෙනවා.එසේනම් අනිච්චා වත සංඛාර ඇති තැන දැක්වෙන්නේ කුමක්ද?
06:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව