සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-20
වීර්ය ඉංද්‍රිය වඩන ආකාරය.
ආර්ය මාර්ගය වැඩීම සදහා වීර්ය ඉංද්‍රිය වඩන ආකාරය පහදා දෙන්න.
03:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව