සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-19
විපල්ලාස යනු.
පෙටකෝපදේශයේ සදහන් විපල්ලාස ගැන සහ සෝවාන් පුද්ගලයාගේ විපල්ලාස පහවන අයුරු සහ මෙහි විපල්ලාස අර්ථය පහදා දෙන්න.
35:36
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව