සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-13
ලෝභ ද්වේෂ මෝහ නිරෝධ කරන ආකාරය - වටිනා කර්මස්ථානයක්
ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ සිතිවිලි නිතරම ගලාගෙන එනවා. අතමිදීමට කුමක් කළ යුතුද? නිරෝධ කරගන්න මාර්ගය පැහැදිලි කරදෙන්න.
05:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව