සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-12
පටිසම්භිදා ඥාන යනු.
පටිසම්භිදා අර්ථය .
11:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව