සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD092-11
විඤ්ඤාන ප්‍රඥාව මන ධර්ම පිලිබදව.
විඤ්ඤාන ප්‍රඥාව මන ධර්ම ක්‍රියාකාරීත්වයන් පහදා දෙන්න.
25:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව