සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-44
ධර්මය නොමැති රටක සිට ධර්මය ගැන කථා කිරීම.
සත් ධර්මය පිලිබදව සැබෑ උනන්දුවක් ඇතුව යුරෝපා රටක ජීවත් වන මා හට ශ්‍රී ලාංකික මිත්‍රයන් කියා සිටියේ ධර්මය නොමැති රටක සිට ධර්මය ගැන කථා කිරීම අනවශ්‍ය අමනුෂ්‍ය කරදර විය හැකි බවයි.
09:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව