සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-42
අනිච්ච ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය.
ලොවේ අනිච්ච ස්වාභාවය සියලු ධර්මතාවයන් මත ක්‍රියාත්මකවේ. දෙයක් අනිච්ච වන්නෙ ඇයි?
11:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව