සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-40
මිය ගිය අයට ඉදම්මේ සහ ඉදන්වෝ යනුවෙන් පිං දෙන්නේ ඇයි.
මිය ගිය අයට පිං අනුමෝදන් කිරීමේදී ඉදම්මේ සහ ඉදන්වෝ යනුවෙන් පිං දෙන්නේ ඇයි.
01:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව