සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-36
ප්‍රඥාවෙන් සතර සති පට්ඨානය වඩන ආකාරය.
ප්‍රඥාව මුල්කරගෙන විඤ්ඤානයට ආහාර නොදෙමින් සතර සති පට්ඨානය වඩන ආකාරය පහදා දෙන්න.
12:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව