සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-35
අත්හැරීම නොඇල්ම මිදීම ගැන.
අත්හැරීම නොඇල්ම මිදීම පැහැදිලි කර දෙන්න.
09:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව