සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-33
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී දහම් කරුණු සංසන්දනය කිරීම ගැන
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී ධහම් කරුනු උපකල්පනය කිරීම ගැන.
05:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව