සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-26
දහම් අවබෝධය වැඩෙන්නට කලයුතු දෙය.
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ පිලිබද වැටහීමක් ඇතත් මේ ලෝකය අත හැරීමට තවම සිතෙ‍න්නේ නැත.මේ ලෝකය අතහැරීමට බියක්ද පවතී. මෙම තත්වය මගවරවා ගැනීමට කුමක් කල යුතුද?
03:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව