සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-21
බුදුගුන භාවනාවෙන් ආබාද පැමිනෙයිද?
නව අරහාදී බුදුගුන ඇතුලත් ගාථාව හෝ ජායා් මුනිනදස්ස ගාථාව කර්මස්ථානයක් වශයෙන් නිතර වැඩීමේදී වකුගඩුවලට බාදාවක් වෙතැයි මතයක් පවතිනවා. මෙය පහදා දෙන්න.
02:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව