සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD091-13
පැවිදි වුවත් යුතුකම් ඉටු කල යුතුද?
පැවිදි වුවත් යුතුකම් ඉටු කල යුතුද?
12:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව